Za przygotowanie boulderów na Bronxie odpowiadają na co dzień dwie osoby.

SKALA TRUDNOŚCI