Regulamin Hali

I. Definicje

1) Obiekt - cały teren, który jest dostępny po wejściu do wnętrza budynku przez wejście od strony parkingu (recepcja, szatnie, toalety, łazienki, sale sportowe, pomieszczenia gospodarcze).

2) Ściana wspinaczkowa - cała powierzchnia ściany wspinaczkowej dostępna bezpośrednio z materaca.

3) Teren ściany wspinaczkowej - cała powierzchnia materaca i ściany wspinaczkowej (teren ściany wspinaczkowej jest oznaczony na schemacie - załącznik nr 1).

4) Chwyt - element przymocowany do ściany wspinaczkowej, służący do łapania lub stawania, w celu przemieszczania się po ścianie wspinaczkowej.

5) Bulder - droga wspinaczkowa składająca się ze skończonego ciągu chwytów ułożonych w określonej kolejności. 6) Spoter - osoba, która w razie potrzeby koryguje pozycję wspinacza po odpadnięciu od ściany, w celu uniknięcia lądowania w niekontrolowanej pozycji.

II. Obowiązki i zalecenia

1) Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie boulderowni Bronx, znajdującej się w Krakowie, w budynku przy ulicy Ojcowskiej 166A.

2) Osoba, która wchodzi na teren obiektu, ma obowiązek:

a) zgłosić się do obsługi w celu rejestracji wejścia, dokonania opłaty i uzyskania niezbędnych informacji.

b) zapoznania się z regulaminem obiektu.

3) Osoba przebywająca na terenie obiektu przyznaje, że została poinformowana o:

a) ryzyku i niebezpieczeństwach związanych z uprawianiem wspinaczki sportowej;

b) zasadach korzystania ze ściany wspinaczkowej;

c) zalecanej wizycie u lekarza, w celu stwierdzenia, czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki sportowej;

d) zaleceniu posiadania ważnego ubezpieczenia NNW.

4) Każda osoba korzystająca z obiektu samodzielnie, bez opieki instruktora, oświadcza, że jest właściwie przeszkolona i posiada wiedzę potrzebną do bezpiecznego korzystania ze ściany wspinaczkowej..

5) Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań niezgodnych z regulaminem.

6) Osoba korzystająca z obiektu zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń wobec właściciela w przypadku urazu wynikającego z ryzyka związanego z uprawianiem wspinaczki sportowej.

7) Prowadzący zajęcia zorganizowane na terenie obiektu jest w pełni odpowiedzialny za osoby uczestniczące w tych zajęciach.

8) Osoba prowadząca zajęcia zorganizowane na terenie obiektu ma obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC.

9) Osoba nieletnia zobowiązana jest do dostarczenia pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego lub upoważnioną do opieki osobę prowadzącą zajęcia z dzieckiem. Formularz oświadczenia jest dostępny w recepcji ściany.

10) Osoba poniżej 16. roku życia musi znajdować się pod opieką osoby dorosłej, która wcześniej ma obowiązek zgłosić się do obsługi w celu wyjaśnienia zasad bezpieczeństwa.

11) W wyjątkowych sytuacjach osoba nieletnia między 14. a 16. rokiem życia może wspinać się bez opieki osoby dorosłej. Wymaga to wcześniejszego ustalenia z obsługą ściany kwestii bezpieczeństwa i rozmowy z rodzicem lub opiekunem prawnym.

III. Dobra praktyka

1) Po wejściu na teren obiektu należy zgłosić się do obsługi.

2) Po skończonym ćwiczeniu prosimy o odkładanie użytego sprzętu na właściwe miejsce.

3) Ze względu na Państwa bezpieczeństwo prosimy stosować się do uwag obsługi.

4) Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje tylko obuwie wspinaczkowe.

5) Do wspinaczki zalecane są ubrania sportowe, niekrępujące ruchów.

6) Boulderownia Bronx nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste osób przebywających na terenie obiektu.

7) Na ścianie wspinaczkowej buldery ułożone są kolorami chwytów według skali trudności zamieszczonej przy wejściu na ścianę. Są to jedynie sugestie.

8) Na terenie obiektu znajdują się szczotki do czyszczenia chwytów. Zalecane jest czyszczenie chwytów po zakończeniu wspinania się na danym bulderze. Po użyciu szczotki należy ją odłożyć na miejsce.

9) Na terenie ściany wspinaczkowej nie należy spożywać jedzenia i napojów.

10) Butelki z napojami należy zostawić poza terenem ściany a nie na materacu.

11) Na terenie obiektu są do dyspozycji kosze na odpady. Prosimy o segregację odpadów.

12) Na terenie ściany wspinaczkowej należy wspinać się w taki sposób, aby sobie wzajemnie nie przeszkadzać.

13) Dobrą praktyką jest okresowa kontrolna wizyta u lekarza, potwierdzająca brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki sportowej.

IV. Bezpieczeństwo

1) Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mają absolutny zakaz przebywania na terenie ściany wspinaczkowej.

2) Ściana wspinaczkowa ma do 4,5 metra wysokości. Buldery kończą się na chwycie topowym, który znajduje się pod górną krawędzią ściany, lub na górnej krawędzi ściany.

3) Po ukończeniu bulderu i złapaniu chwytu topowego bądź krawędzi ściany, należy ustabilizować pozycję przed zeskokiem i upewnić się, czy nikt nie stoi w miejscu lądowania.

4) Zakaz przebywania na górze bulderu - po ukończeniu bulderu wspinacz musi niezwłocznie zejść albo zeskoczyć.

5) Zdarza się, że na bulderze jest ruch, który po odpadnięciu wspinacza od ściany wspinaczkowej może skutkować lądowaniem w niekontrolowanej pozycji. W takiej sytuacji wspinacz ma obowiązek zapewnić sobie spotera, który w razie potrzeby skoryguje pozycję wspinacza przed lądowaniem.

6) Tylko jedna osoba może się wspinać na danym bulderze i w linii jego przebiegu. Pierwszeństwo ma osoba, która już się wspina albo osoba, która pierwsza zacznie się wspinać.

7) Zakaz przebywania pod osobą wspinającą się i w miejscu, w którym ta może lądować po odpadnięciu od ściany wspinaczkowej. Należy wziąć pod uwagę, że przy niekontrolowanym odpadnięciu wspinacz może nie spadać pionowo w dół.

8) Przed rozpoczęciem wspinaczki należy upewnić się czy pod ścianą wspinaczkową na materacu nikt nie stoi i nie leżą żadne przedmioty. Ze względów bezpieczeństwa powierzchnia lądowania musi być płaska.

9) Osoba wspinająca się musi mieć świadomość istnienia prawdopodobieństwa, że podczas wspinania chwyt na ścianie wspinaczkowej może się obrócić/poruszyć.

10) Osoba, która się nie wspina musi być uważna i obserwować osoby wspinające się w okolicy.

11) Zakaz przechodzenia przez górną krawędź ściny wspinaczkowej.

12) Zakaz pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów pod ścianą wspinaczkową.

13) Zakaz biegania na terenie ściany wspinaczkowej.

14) Zakaz wspinania się z biżuterią i zegarkami założonymi na rękę.